Енергоблок 1


Съдържание22:07/15.06.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Престой за поддръжка
Причина за събитиетоПрестой за поддръжка(ППР)
Засегната единична мощностКотел 2 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW94
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието15.06.2020 22:07
Прогнозен краен момент на събитието17.06.2020 00:00
Продължителност на събитието1 денонощие и 2 часа
Дата16.06.2020