Енергоблок 3


Съдържание00:00/06.07.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 и Котел 6-Среден ремонт
Причина за събитиетоСреден ремонт
Засегната единична мощностЕнергоблок 3
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието06.07.2020 00:00
Прогнозен краен момент на събитието05.09.2020 16:00
Продължителност на събитието61 дни и 16 часа
Дата03.07.2020