Енергоблок 8


Съдържаниетест бележки 3
Причина за събитиетотест причина 3
Засегната единична мощностЕнергоблок 8
Инсталирана мощност, MW230
Неразполагаема мощност на пазара, MW3
Разполагаема мощност на пазара, MW227
Прогнозен начален момент на събитието27.08.2020 00:00
Прогнозен краен момент на събитието28.08.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата01.01.1970