Енергоблок 4


СъдържаниеЗавършен среден ремонт. Блок 4 с Котел 7 в паралел по търговски график.
Причина за събитиетоСреден ремонт
Засегната единична мощностЕнергоблок 4
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието26.10.2020 00:00
Прогнозен краен момент на събитието11.12.2020 05:07
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата11.12.2020