Енергоблок 3


СъдържаниеКотел 6 включен в паралел
Причина за събитиетоКотел 6 включен в паралел
Засегната единична мощностЕнергоблок 3
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието07.12.2020 00:05
Прогнозен краен момент на събитието12.12.2020 00:35
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата12.12.2020