Енергоблок 5


СъдържаниеРезерв-Търговски график
Причина за събитиетоРезерв-Търговски график
Засегната единична мощностЕнергоблок 5
Инсталирана мощност, MW227
Неразполагаема мощност на пазара, MW227
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието11.12.2020 17:51
Прогнозен краен момент на събитието22.01.2021 11:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата22.01.2021