Енергоблок 4


СъдържаниеКотел 7 включен в паралел в 8:50 ч.
Причина за събитиетоКотел 7 включен в паралел в 8:50 ч.
Засегната единична мощностЕнергоблок 4
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието13.12.2020 21:00
Прогнозен краен момент на събитието15.12.2020 10:50
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата15.12.2020