Енергоблок 3


СъдържаниеK-6 включване в паралел. Търговски график
Причина за събитиетоK-6 включване в паралел. Търговски график
Засегната единична мощностЕнергоблок 3
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието22.01.2021 23:48
Прогнозен краен момент на събитието26.01.2021 06:45
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата26.01.2021