Енергоблок 4


СъдържаниеК-7 изключен от паралел (0:00 часа), К-8 с ТГ-4 изключен от паралел. Търговски график.
Причина за събитиетоК-7 изключен от паралел (0:00 часа), К-8 с ТГ-4 изключен от паралел. Търговски график.
Засегната единична мощностЕнергоблок 4
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието23.01.2021 00:23
Прогнозен краен момент на събитието26.01.2021 16:10
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата26.01.2021