Енергоблок 6


СъдържаниеРезерв-Търговски график-Завършен С.Р.
Причина за събитиетоРезерв-Търговски график-Завършен С.Р.
Засегната единична мощностЕнергоблок 6
Инсталирана мощност, MW227
Неразполагаема мощност на пазара, MW227
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието07.07.2021 15:05
Прогнозен краен момент на събитието13.07.2021 04:50
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата13.07.2021