Енергоблок 2


СъдържаниеКотлоагрегат 4 включен в паралел - 7.00ч. Търговски график
Причина за събитиетоКотлоагрегат 4 включен в паралел - 7.00ч. Търговски график
Засегната единична мощност75
Инсталирана мощност, MW157
Неразполагаема мощност на пазара, MW0
Разполагаема мощност на пазара, MW157
Прогнозен начален момент на събитието01.09.2021 07:00
Прогнозен краен момент на събитието01.09.2021 07:45
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата01.09.2021