Енергоблок 7


СъдържаниеЗавършен среден ремонт на ТГ-7.Резерв.Търговски график.
Причина за събитиетоЗавършен среден ремонт на ТГ-7.Резерв.Търговски график.
Засегната единична мощностЕнергоблок 7
Инсталирана мощност, MW230
Неразполагаема мощност на пазара, MW230
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието30.11.2021 04:01
Прогнозен краен момент на събитието30.11.2021 16:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата30.11.2021