Енергоблок 4


СъдържаниеКотел 8 е включен в паралел в 0:00 ч. на 03.12.2021 г.
Причина за събитиетоРезерв.Търговски график на К-8.
Засегната единична мощностЕнергоблок 4
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието02.12.2021 18:55
Прогнозен краен момент на събитието03.12.2021 00:10
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата03.12.2021