Енергоблок 1


СъдържаниеКотел 1 в паралел от 00:05 на 05.12.2021г.
Причина за събитиетоКотел 1 в резерв.
Засегната единична мощностЕнергоблок 1
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието04.12.2021 19:31
Прогнозен краен момент на събитието05.12.2021 00:15
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата05.12.2021