Енергоблок 3


СъдържаниеКотел 6 е включен в паралел в 0:00 ч. на 08.12.2021 г.
Причина за събитиетоКотел 6 резерв от 18:00 на 07.12.2021.
Засегната единична мощностЕнергоблок 3
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието07.12.2021 18:01
Прогнозен краен момент на събитието08.12.2021 00:10
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата07.12.2021