Енергоблок 2


СъдържаниеКотел 3 е изключен от паралел в 03:00 ч. на 11.12.2021 г. за планово предупредителен ремонт. На 17.12.2021 г. в 18:20 ч. обявен в резерв. В 23:50 ч. на 17.12.2021 г. Котел 3 е включен в парале.
Причина за събитиетоРезерв.
Засегната единична мощностЕнергоблок 2
Инсталирана мощност, MW165
Неразполагаема мощност на пазара, MW90
Разполагаема мощност на пазара, MW75
Прогнозен начален момент на събитието11.12.2021 03:00
Прогнозен краен момент на събитието18.12.2021 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата17.12.2021