Енергоблок 2


СъдържаниеКотел-3 в паралел
Причина за събитиетоКотел-3-Резерв-Търговски график.
Засегната единична мощностЕнергоблок 2
Инсталирана мощност, MW165
Неразполагаема мощност на пазара, MW0
Разполагаема мощност на пазара, MW165
Прогнозен начален момент на събитието18.12.2021 19:35
Прогнозен краен момент на събитието19.12.2021 01:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата19.12.2021