Енергоблок 2


СъдържаниеПланово-предупредителен ремонт на Котел 3 на Блок 2. В резерв на 30.09.2022г. 05:45 , включен в паралел в 10:17.
Причина за събитиетоПланово-предупредителен ремонт на Котел 3 на Блок 2. В резерв на 30.09.2022г. 05:45 , включен в паралел в 10:17.
Засегната единична мощностЕнергоблок 2
Инсталирана мощност, MW165
Неразполагаема мощност на пазара, MW91
Разполагаема мощност на пазара, MW74
Прогнозен начален момент на събитието28.09.2022 01:00
Прогнозен краен момент на събитието30.09.2022 10:24
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата30.09.2022