Енергоблок 6


СъдържаниеРезерв; На 01.08.2023 в 14:59 ч. ТГ-6 с К-10 в паралел.
Причина за събитиетоРезерв; На 01.08.2023 в 14:59 ч. ТГ-6 с К-10 в паралел.
Засегната единична мощностЕнергоблок 6
Инсталирана мощност, MW227
Неразполагаема мощност на пазара, MW227
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието10.07.2023 00:00
Прогнозен краен момент на събитието01.08.2023 15:15
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата01.08.2023