Енергоблок 8


СъдържаниеРезерв.На 07.09.2023г в 14;44ч Блок-8 е включен в паралел.
Причина за събитиетоРезерв.На 07.09.2023г в 14;44ч Блок-8 е включен в паралел.
Засегната единична мощностЕнергоблок 8
Инсталирана мощност, MW230
Неразполагаема мощност на пазара, MW230
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието04.09.2023 00:00
Прогнозен краен момент на събитието07.09.2023 15:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата07.09.2023