Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
06.04.2020Енергоблок 723:45/29.03.2020г. Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
12.03.2020Енергоблок 823:53/11.03.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Основен ремонт
Повече информация
09.03.2020Енергоблок 510:42/09.03.2020г. Енергоблок 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
09.03.2020Енергоблок 806:58/09.03.2020г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
05.03.2020Енергоблок 200:00/01.03.2020г. Енергоблок 2 с Котел 3 и Котел 4-Среден ремонт
Повече информация
05.03.2020Енергоблок 100:00/01.03.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 и Котел 2- Среден ремонт
Повече информация
28.02.2020Енергоблок 616:00/29.02.2020г.Енергоблок 6-Основен ремонт-продължение
Повече информация
28.02.2020Енергоблок 308:42/28.02.2020г. Котел 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
26.02.2020Енергоблок 309:00/26.02.2020г. Котер 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 108:56/17.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 406:50/17.02.2020г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 811:49/15.02.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 707:00/15.02.2020г.Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 400:00/15.02.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 100:04/14.02.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
10.02.2020Енергоблок 703:35/10.02.2020г.Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
10.02.2020Енергоблок 800:00/10.02.2020г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 111:05/06.02.2020г. Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 310:07/06.02.2020г. Котел 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 801:32/06.02.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация