Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
06.02.2020Енергоблок 123:01/05.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 321:39/05.02.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 111:58/03.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 111:00/03.02.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 806:57/03.02.2020г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 410:00/01.02.2020г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Eнергоблок 423:45/31.01.2020г. Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 802:45/30.01.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 102:00/30.01.2020г. Котел 2 включен в паралел-търговски график
Повече информация
27.01.2020Енергоблок 807:26/27.01.2020г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
27.01.2020Енергоблок 400:47/26.01.2020г. Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
27.01.2020Енергоблок 400:12/26.01.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
27.01.2020Енергоблок 323:55/25.01.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
27.01.2020Енергоблок 111:56/25.01.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
27.01.2020Енергоблок 323:55/24.01.2020г. Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
22.01.2020Енергоблок 819:45/21.01.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
22.01.2020Енергоблок 716:57/21.01.2020г.Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
20.01.2020Енергоблок 109:58/20.01.2020г. Енергоблок 1 с Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
20.01.2020Eнергоблок 507:00/20.01.2020г.Енергоблок 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
16.01.2020Енергоблок 100:21/16.01.2020г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация