Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
29.11.2019Eнергоблок 412:50/29.11.2019г.Енергоблок 4 с Котел 7 излючил от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
29.11.2019Енергоблок 809:00/29.11.2019г.Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
27.11.2019Енергоблок 300:00/27.11.2019г.Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 422:15/25.11.2019г Котел 8 изключен от паралел-Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 719:33/25.11.2019г.Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 811:04/25.11/2019г.Енергоблок 8 изключен от паралел-престой за поддръжка
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 806:55/25.11.2019г.Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 700:35/22.11.2019г.Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
26.11.2019Eнергоблок 514:55/18.11.2019г.Енергоблок 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
25.10.2019Енергоблок 501:38/25.10.2019г. Енергоблок 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.10.2019Енергоблок 200:45/15.10.2019г. Енергоблок 2 с Котел 4 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.10.2019Енергоблок 100:36/15.10.2019г. Енергоблок 1 с Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.10.2019Енергоблок 100:23/15.10.2019г. Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.10.2019Енергоблок 200:10/15.10.2019г. Котел 3 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
11.10.2019Енергоблок 210:47/11.10.2019г. Котел 3 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
11.10.2019Енергоблок 223:45/10.10.2019г. Енергоблок 2 с Котел 4 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
10.10.2019Енергоблок 507:01/10.10.2019г. Енергоблок 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
09.10.2019Енергоблок 510:00/09.10.2019г. Енергоблок 5 преминава в резерв-приключен ремонт
Повече информация
08.10.2019Енергоблок 521:27/07.10.2019г. Енергоблок 5 изключен от паралел-Престой за поддръжка
Повече информация
01.10.2019Енергоблок 200:01/01.10.2019г.Енергоблок 2 с Котел 4 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация