Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
19.02.2020Енергоблок 108:56/17.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 406:50/17.02.2020г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 811:49/15.02.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 707:00/15.02.2020г.Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 400:00/15.02.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
19.02.2020Енергоблок 100:04/14.02.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
10.02.2020Енергоблок 703:35/10.02.2020г.Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
10.02.2020Енергоблок 800:00/10.02.2020г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 111:05/06.02.2020г. Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 310:07/06.02.2020г. Котел 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 801:32/06.02.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 123:01/05.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
06.02.2020Енергоблок 321:39/05.02.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 111:58/03.02.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 111:00/03.02.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 806:57/03.02.2020г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 410:00/01.02.2020г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Eнергоблок 423:45/31.01.2020г. Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 802:45/30.01.2020г. Енергоблок 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
03.02.2020Енергоблок 102:00/30.01.2020г. Котел 2 включен в паралел-търговски график
Повече информация