Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
27.08.2019Енергоблок 713:16/27.08.2019г.Енергоблок 7 аварийно изключил от извод"Зорница"(ЕСО)
Повече информация
14.08.2019Енергоблок 106:55 / 14.08.2019 г. Котел 2 (блок 1) включен в паралел - търговски график
Повече информация
14.08.2019Eнергоблок 100:12 / 14.08.2019 г. Котел 1 с ТГ 1 (блок 1) включен в паралел - търговски график
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 707:00 / 12.08.2019 г. Енергоблок 7 включен в паралел - търговски график
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 109:45 / 12.08.2019 г. Котел 2 с ТГ 1 (блок 1) изключен от паралел - ТГ
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 109:06 12.08.2019 г. Котел 1 (енергоблок 1) изключен от паралел - търговски график
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 300:00 12.08.2019 г. Котел 6 (Енергоблок 3) включен в паралел - ТГ
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 206:35 - 07:36/10.08.2019 г. Котел 3 (енергоблок 2) - спиране и пуск - авария
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 300:20 / 10.08.2019 г. Котел 5 (енергоблок 3) изключен от паралел - резерв / ТГ
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 100:13 / 10.08.2019 г. Котел 1 (блок1) включен в паралел / ТГ
Повече информация
12.08.2019Енергоблок 100:13 / 10.08.2019 г. Котел 1 (блок1) включен в паралел / ТГ
Повече информация
09.08.2019Eнергоблок 715:35/09.08.2019г.Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
09.08.2019Енергоблок 111:33/09.08.2019г. Енергоблок 1 с Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
09.08.2019Енергоблок 207:50/09.08.2019г. Котел 4 включен в паралел - Търговски график
Повече информация
09.08.2019Енергоблок 216:05/08.08.2019г. Енергоблок 2 с Котел 3 включен в паралел - Търговски график
Повече информация
07.08.2019Енергоблок 500:00/07.08.2019г.Енергоблок 5 е изведен от резерв - Среден ремонт
Повече информация
23.07.2019Енергоблок 512:28/23.07.2019г. Енергоблок 5 изключен от паралел-Търговски график
Повече информация
23.07.2019Eнергоблок 708:20/23.07.2019г. Енергоблок 7 включен в паралел след СР-Търговски график
Повече информация
18.07.2019Енергоблок 112:00/15.07.2019г.Извеждане от резерв на ТГ 1 с К-1 и К-2 за ППР
Повече информация
18.07.2019Енергоблок 600:00/16.07.2019г.Енергоблок 6 изведен в Основен ремонт
Повече информация