Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
10.12.2019Енергоблок 423:41/09.12.2019г. Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
10.12.2019Енергоблок 423:08/09.12.2019г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
10.12.2019Енергоблок 719:04/09.12.2019г.Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
05.12.2019Енергоблок 700:03/05.12.2019г.Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
05.12.2019Енергоблок 815:54/04.12.2019г.Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
02.12.2019Енергоблок 409:15/02.12.2019г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
02.12.2019Енергоблок 400:00/02.12.2019г.Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
02.12.2019Енергоблок 101:20/01.12.2019г.Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
02.12.2019Енергоблок 104:02/30.11.2019г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
02.12.2019Енергоблок 322:22/29.11.2019г. Котел 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
29.11.2019Енергоблок 813:07/29.11.2019г.Енергоблок 8 изключи от паралел-Престой за поддръжка
Повече информация
29.11.2019Eнергоблок 412:50/29.11.2019г.Енергоблок 4 с Котел 7 излючил от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
29.11.2019Енергоблок 809:00/29.11.2019г.Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
27.11.2019Енергоблок 300:00/27.11.2019г.Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 422:15/25.11.2019г Котел 8 изключен от паралел-Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 719:33/25.11.2019г.Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 811:04/25.11/2019г.Енергоблок 8 изключен от паралел-престой за поддръжка
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 806:55/25.11.2019г.Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
26.11.2019Енергоблок 700:35/22.11.2019г.Енергоблок 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
26.11.2019Eнергоблок 514:55/18.11.2019г.Енергоблок 5 включен в паралел-Търговски график
Повече информация