Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
11.02.2023Енергоблок 2На 08.02.2023г в 22:00ч Котел-4 изключен от паралел за ППР. На 09.02.2023г. в 10:45ч. ТГ-2 с Котел-3 изключи от технологична защита. В 11:54ч. ТГ-2 с К-3 в паралел
Повече информация
06.02.2023Енергоблок 1ППР на К-2. На 31.01.2023 г. от 22:00 К-2 изключен от паралел за ППР. На 06.02.2023 г. от 0:00 часа К-2 е в резерв. На 06.02.2023 г. от 06:52 часа К-2 е включен в паралел.
Повече информация
01.02.2023Енергоблок 3ППР на К-6. На 27.01.2023 от 22:59 К-6 изключване от паралел за ППР.На 01.02.2023г в 1:00ч К-6 в резерв.На 01.02.2023г в 06:55ч К-6 в паралел.
Повече информация
25.01.2023Енергоблок 7На 18.01.2023г в 10:42ч Блок-7 изключен от паралел за ППР. На 25.01.2023г в 01:00ч Блок-7 в резерв. На 25.01.2023г в 07:11ч Блок-7 в паралел.
Повече информация
18.01.2023Енергоблок 321:00ч. на 16.01.2023г К-5 изключен от паралел за ППР.На 18.01.2023г в 05:00ч К-5 в резерв.На 18.01.2023г в 10:55 К-5 в паралел.
Повече информация
18.01.2023Енергоблок 8На 13.01.2023г. в 01:40ч. ТГ-8 с К-12 изключени от паралел за ППР. Блок 8 в паралел 02:59 CET на 18.01.2023г.
Повече информация
16.01.2023Енергоблок 4на 06.01.2023г. в 22.00ч К-7 изкл. от паралел за ППР.На 16.01.2023г в 01:00ч в резерв.На 16.01.2023г в 06:55ч К-7 в паралел.
Повече информация
13.01.2023Енергоблок 2на 09.01.2023г. в 18.50ч. К-3 изключен от паралел за ППР. На 13,01,2023г. от 01:00ч. К-3 в резерв. На 13.01.2013г. в 06:54ч. К-3 включен в паралел.
Повече информация
12.01.2023Енергоблок 3В 13.15Ч. на 05.01.2023г. К-5 изкл. от паралел.На12.01.2023г в 01:30ч Котел-5 обявен в резерв.На 12.01.2023г в 06:55ч Котел-5 в паралел.
Повече информация
09.01.2023Енергоблок 1ППР на Котел-2. на 04.01.2023г. в 23:00ч. изключен от паралел. в 10.00ч. на 09.01.2023 К-2 в резерв. К - 2 в паралел в 16.00ч. на 09.01.2023г.
Повече информация
06.01.2023Енергоблок 4ППР на К-8. На 31.12.2022 г. от 21:01 ч. К-8 изключен от паралел.На 06.01.2023г в 14:30ч Котел-8 в резерв.На 06.01.2023г в 19:45ч Котел-8 в паралел.
Повече информация
05.01.2023Енергоблок 3ППР на К - 6, в 11.15ч. на 05.01.2023г. К-6 в паралел
Повече информация
05.01.2023Енергоблок 3На 02.01.2023г в 10:30ч Котел-6 изключен от паралел за ППР. На 05.01.2023г. в 04:00 Котел-6 в резерв.
Повече информация
04.01.2023Енергоблок 1ППР на К-1. На 30.12.2022 г. от 19:19 ч. К-1 изключване от паралел.На 04.01.2023г. от 01:00ч. Котел-1 е в резерв.На 04.01.2023г в 06:45ч Котел-1 в паралел.
Повече информация
03.01.2023Енергоблок 3ТГ-3 с К5 на 02.01.23г аварийно изключване - сработила технологична защита на ДВ
Повече информация
02.01.2023Енергоблок 7Планово предупредителен ремонт-Подмяна пускови сита на стопорни клапани с работни на турбоагрегата. На 23.12.2022 г. от 23:53 ч. ТГ-7 с К-11 изключен от паралел.На 02.01.2023г в 13:00ч Блок-7-в резерв.На 02.01.2023г в 17:52ч Блок-7 в паралел.
Повече информация
30.12.2022Енергоблок 2Грешно сработила защита на Блок 2. На 30.12.2022 в 15:41 ч. грешно сработила защита на ДВ на К-4. На 30.12.2022 в 17:05 ч. К-4 вкл. в паралел.
Повече информация
28.12.2022Енергоблок 2Паралел на К-4 в 17:00 на 28.12.2022 г.
Повече информация
28.12.2022Енергоблок 2ППР на Блок 2. На 26.12.2022 г. 18:58 К-3 изключен от паралел. На 26.12.2022 г. 19:04 ч. К-4 с ТА-2 изключване от паралел. На 27.12.2022 г. от 23:00 ч. Блок 2 в резерв. На 28.12.2022 г. от 07:01 ч. К-3 с ТГ-2 включване в паралел. На 28.12.2022 г. от 11:00 К-4 в резерв.
Повече информация
15.12.2022Енергоблок 2На 15.12.2022г. в 04:55ч Котел-3 в паралел.
Повече информация