Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
30.07.2021Енергоблок 4ТГ-4 с КА-8 изключен от паралел в 23:58 часа на 28.02.2021г. съгласно търговски график
Повече информация
25.07.2021Енергоблок 3ТГ-3 с К-5 изключен от паралел в 08:59 ч. на 26.05. по търговски график
Повече информация
21.07.2021Енергоблок 1ТГ-1 с КА-2 включен в паралел в 7:34 ч. на 21.07.
Повече информация
21.07.2021Енергоблок 1ТГ-1 с К-2 изключен от паралел с ЕЕС в 16:02 ч. на 19.07.2021 г.
Повече информация
21.07.2021Енергоблок 2Включване на Блок 2 по търговски график. Котел 3 включен в 09:23 часа на 20.07.2021
Повече информация
20.07.2021Енергоблок 2На 20.07.2021г в 9.23ч ТГ-2 с К-3 включен в паралел
Повече информация
19.07.2021Енергоблок 1КА-1 изключен от паралел в 13:00 ч.
Повече информация
19.07.2021Енергоблок 6Блок 6 е включен в паралел в 10:55 ч. на 19.07.2021 г.
Повече информация
13.07.2021Енергоблок 6Пропуск К-10
Повече информация
13.07.2021Енергоблок 6ППР - Пропуск К-10
Повече информация
13.07.2021Енергоблок 6Резерв-Търговски график-Завършен С.Р.
Повече информация
07.07.2021Енергоблок 6Среден ремонт
Повече информация
01.07.2021Енергоблок 1В 0:00 ч. на 01.06. К-2 е изключен от паралел
Повече информация
28.06.2021Енергоблок 5Резерв-Търговски график
Повече информация
25.06.2021Енергоблок 5От 16.05ч Резерв/Търговски график (Завършен СР)
Повече информация
26.05.2021Енергоблок 3По търговски график в 01:00 часа е изключен Котел 6 на Блок 3.
Повече информация
25.05.2021Енергоблок 1К-2 включен в паралел с ТГ-1 в 19:05 ч. на 25.05.
Повече информация
25.05.2021Енергоблок 1ТГ-1 - завършен среден ремонт
Повече информация
16.05.2021Енергоблок 2ДВ-3-изключен от технологична защита
Повече информация
14.05.2021Енергоблок 5Среден ремонт
Повече информация