Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
31.07.2020Енергоблок 714:55/30.07.2020г. Енергоблок 7 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
30.07.2020Енергоблок 710:35/30.07.2020г. Енергоблок 7 в резерв(завършен Среден ремонт)
Повече информация
30.07.2020Енергоблок 605:51/30.07.2020г.Енергоблок 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
30.07.2020Енергоблок 605:24/30.07.2020г. Енергоблок 6 изключен от паралел-Аварийно
Повече информация
30.07.2020Енергоблок 615:43/28.07.2020г. Енергоблок 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
30.07.2020Енергоблок 615:18/28.07.2020г. Енергоблок 6 изключен от паралел-аварийно
Повече информация
23.07.2020Енергоблок 616:37/22.07.2020г. Енергоблок 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
23.07.2020Енергоблок 616:07/22.07.2020г.Енергоблок 6 -аварийно изключен
Повече информация
21.07.2020Енергоблок 610:26/21.07.2020г. Енергоблок 6 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
21.07.2020Енергоблок 610:00/21.07.2020г. Енергоблок 6 изключен от паралел-аварийно
Повече информация
03.07.2020Енергоблок 700:00/06.07.2020г. Енергоблок 7-Среден ремонт
Повече информация
03.07.2020Енергоблок 300:00/06.07.2020г. Енергоблок 3 с Котел 5 и Котел 6-Среден ремонт
Повече информация
17.06.2020Енергоблок 105:35/17.06.2020г Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
16.06.2020Енергоблок 122:07/15.06.2020г. Котел 2 изключен от паралел-Престой за поддръжка
Повече информация
16.06.2020Енергоблок 118:46/15.06.2020г. Котел 2 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
16.06.2020Eнергоблок 418:44/15.06.2020г.Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 408:57/15.06.2020г. Котел 7 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 106:52/15.06.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 312:03/10.06.2020г. Енергоблок 3 с Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация
15.06.2020Енергоблок 311:02/10.06.2020г. Котел 5 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Повече информация