Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
10.05.2018Енергоблок 100:01/10.05.2018г. Котел 1 изключен от паралел - резерв търговски график
Повече информация
11.05.2018Енергоблок 611:00/11.05.2018г. Енергоблок 6 изключен от паралел-престой за поддръжка
Повече информация
11.05.2018Енергоблок 100:04/11.05.2018г. Котел 1 включен в паралел - търговски график
Повече информация
14.05.2018Енергоблок 623:00/12.05.2018г. Енергоблок 6-резерв търговски график
Повече информация
14.05.2018Енергоблок 713:52/11.05.2018г. Енергоблок 7 включен в паралел - търговски график
Повече информация
16.05.2018Енергоблок 709:45/16.05.2018г. Енергоблок 7 изключен от паралел - резерв търговски график
Повече информация
16.05.2018Енергоблок 806:00/16.05.2018г. Енергоблок 8 включен в паралел - търговски график
Повече информация
28.05.2018Енергоблок 208:00/28.05.2018г.Котел 4 изключен от паралел за ремонт
Повече информация
28.05.2018Енергоблок 207:00/28.05.2018г. Котел 4 включен в паралел по търговски график
Повече информация
28.05.2018Енергоблок 200:01/26.05.2018г. Котел 4 изключен от паралел- резерв/търговски график
Повече информация
28.05.2018Енергоблок 722:06/25.05.2018г. Енергоблок 7 включен в паралел-търговски график
Повече информация
31.05.2018Енергоблок 508:58/31.05.2018г. Енергоблок 5 изключен от паралел - резерв/търговски график
Повече информация
31.05.2018Енергоблок 207:00/31.05.2018г. Котел 4 включен в паралел по търговски график
Повече информация
31.05.2018Eнергоблок 217:00/30.05.2018г. Котел 4-приключен ремонта, в резерв/търговски график
Повече информация
01.06.2018Eнергоблок 410:25/01.06.2018г. Котел 7 включен в паралел след среден ремонт-работа по търговски график
Повече информация
01.06.2018Енергоблок 422:34/31.05.2018г.Енергоблок 4 с Котел 8 включен в паралел след среден ремонт-работа по търговски график
Повече информация
01.06.2018Eнергоблок 220:10/31.05.2018г. Котел 3 изключен от паралел за ремонт
Повече информация
01.06.2018Eнергоблок 408:30/31.05.2018г. Енергоблок 4 с Котел 3 и Котел 4-в резерв(приключен среден ремонт)
Повече информация
01.06.2018Енергоблок 600:00/02.06.2018г. Енергоблок 6 в среден ремонт
Повече информация
04.06.2018Енергоблок 312:00/04.06.2018г.Енергоблок 3 с Котел 5 в паралел след среден ремонт
Повече информация