Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Друга информация

ДатаОтносноСъдържание
18.02.2019Енергоблок 800:54/16.02.2019г. Енергоблок 8 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.02.2019Енергоблок 521:00/15.02.2019г. Енергоблок 5 включен в паралел-търговски график
Повече информация
22.02.2019Енергоблок 200:00/22.02.2019г. Енергоблок 2 с Котел 3 и Котел 4-Среден ремонт
Повече информация
22.02.2019Енергоблок 100:00/22.02.2019 г. Енергоблок 1 с Котел 1 и Котел 2-Среден ремонт
Повече информация
25.02.2019Енергоблок 802:58/23.02.2019г. Енергоблок 8 включен в паралел-Търговски график
Повече информация
28.02.2019Енергоблок 600:47/28.02.2019г. Енергоблок 6 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.03.2019Енергоблок 301:50/01.03.2019г. Енергоблок 3 с Котел 6 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.03.2019Енергоблок 301:00/01.03.2019г. Котел 5 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.03.2019Енергоблок 500:59/01.03.2019г. Енергоблок 5 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
12.03.2019Енергоблок 307:46/12.03.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 включен в паралел-търговски график
Повече информация
13.03.2019Енергоблок 718:50/12.03.2019г. Енергоблок 7 изключен от паралел-търговски график
Повече информация
13.03.2019Енергоблок 318:08/12.03.2019г. Котел 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
18.03.2019Енергоблок 811:32/16.03.2019г. Енергоблок 8 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
18.03.2019Енергоблок 607:00/16.03.2019г. Енергоблок 6 включен в паралел-търговски график
Повече информация
28.03.2019Енергоблок 400:00/28.03.2019г. Котел 7 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
29.03.2019Енергоблок 400:02/29.03.2019г. Котел 7 включен в паралел-търговски график
Повече информация
01.04.2019Енергоблок 301:28/01.04.2019г. Енергоблок 3 с Котел 5 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.04.2019Енергоблок 301:08/01.04.2019г. Котел 6 изключен от паралел-резерв/търговски график
Повече информация
01.04.2019Енергоблок 800:00/01.04.2019г.Енергоблок 8-Основен ремонт
Повече информация
10.04.2019Енергоблок 500:01/10.04.2019г.Енергоблок 5 включен в паралел-търговски график
Повече информация