Сигнализирай за корупция

Уважаеми граждани,

Можете да изпращате Вашите сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси посредством:

„Гореща телефонна линия“ – на телефон 042/ 66 29 39 можете да подавате денонощно сигнали за корупция и/или конфликт на интереси на служители на централата. Всеки сигнал ще бъде записан посредством телефонен секретар и ще бъде прослушан от определено от ръководството лице. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка при необходимост от събиране на допълнителна информация или уточняване на неясни обстоятелства;

Кутии за сигнали – на територията на централата са разположени три кутии за подаване на сигнали. Едната се намира в административната сграда на централата - западен вход на административната сграда. Втората кутия е разположена на входа на дирекция „Ремонти”. Третата кутия е поставена пред „Главен портал“ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител е писмото да не е анонимно (упоменават се име, фамилия, телефон и/или e-mail). Целта е единствено осигуряването на възможност за обратна връзка при необходимост от събиране на допълнителна информация или уточняване на неясни обстоятелства.

Електронен път – ако разполагате с информация за корумпирани служители на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, такива, които участват в корупционни схеми, и/или за служители, които са в конфликт на интереси, можете да сигнализирате чрез попълване на посочените по-долу полета. Попълването на личните Ви данни е задължително и цели единствено осигуряването на възможност за обратна връзка при необходимост от събиране на допълнителна информация или уточняване на неясни обстоятелства.

Полетата със * са задължителни
Задължително е едно от двете полета със символ **Моля, въведете буквите както са показани на картинката
Не се различават малки или главни буквиЗапазването на анимността на подателя на сигнала от страна на ръководството е гарантиран!

Анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. За анонимни сигнали се считат:
- получени посредством разположените на територията на централата пощенски кутии без посочени две имена, без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала, и без информация за обратна връзка;
- сигнали по телефона, без посочени две имена и данни за кореспонденция.
- сигнали, при които от страна на представител на дружеството е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация и лицата не са открити чрез посочените от тях данни за обратна връзка;

Няма да се разглеждат и сигнали, подадени повторно по въпрос, по който е извършена проверка и е постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.