Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Заявление - Образец


download  Заявление до изпълнителния директор на „ ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД     


Забележка: 
1. Ако кандидатствате за работни места в повече от една структурна единица (цехове/ отдели), броят на подадените от него молби (документи) трябва да съответства на броя на звената, от които се интересувате. 
2. Ако кандидатствате за повече от една длъжност /работно място/ в рамките на един и същи цех/ отдел, подавате само една молба (и съпътстващи документи), в която последователно описвате всички длъжности (работни места), за които желаете да бъдете класиран.