Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Завърши изграждането на абсорбера на блокове 5 и 6

https://www.tpp2.com/photos/news/82.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/81.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/83.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/84.jpg

Завърши изграждането на абсорбера на блокове 5 и 6 в най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД и днес (30.12.2011 г.) успешно бе подаден димен газ към съоръжението. Това е третият етап от реализиране на мащабния проект „Изграждане на сероочистваща инсталация за блокове 5 и 6”.
Стойността на проекта е 85,6 млн. евро, финансира се изцяло със собствени средства на централата. Главен изпълнител на обекта е консорциум „Идреко Инсигма”, а подизпълнител - „Енергоремонт Холдинг”.
„Трябва да си признаем, че животът, здравето и чистият въздух на хората струват пари и усилия. Горд съм, че ТЕЦ „Марица изток 2“ е печеливше, водещо предприятие в националната ни енергетика и успя да финансира този амбициозен проект. Сега ще дишаме още по-добре“, каза по повод въвеждането в експлоатация на сероочистващите съоръжения министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Впечатлен от абсорбера на блокове 5 и 6 остана и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.
Новото съоръжение е с височина  135 метра и е изработено от GPR-материал, който се състои от полиестерна смола, кварцов пясък и стъклени влакна. Материалът е киселиноустойчив и не подлежи на топене или разтваряне при номинални температури на димния газ. Тази технология бе приложена и при изграждането на сероочистващите инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4, 7, 8. 
Изграждането на сероочистваща инсталация (СОИ) на блокове 5 и 6 ще окаже благоприятен ефект върху здравето на населението в района, флората и фауната, като ефективността на съоръжението ще бъде над 94 %. Успешното му осъществяване ще гарантира осигуряването на непрекъснатата работа на базов товар на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД при най-ниска себестойност на електроенергията.