Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Комисии обработват документите на кандидатите за работа

https://www.tpp2.com/photos/news/86.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/85.jpg
https://www.tpp2.com/photos/news/87.jpg

За 28-те свободни позиции, които "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД обяви на 27.02.т.г., са подадени 7342 заявления от 3817 кандидати. Голяма част от желаещите са подали документи за повече от една длъжности. Заявленията бяха приемани от специално създадена за целта комисия. 

Със заповед на изпълнителния директор на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД бе определена друга комисия, която има за задача да направи първоначален преглед на приетите заявления на кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, съгласно критериите, заложени в обявата за набиране на персонал за освободени, незаети или нoвооткрити работни места. След като документите на желаещите бъдат селектирани, предстои подбор на кандидатите, които ще бъдат допуснати до интервю. Преценката ще бъде направена от специална комисия с представители на различни цехове и отдели на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД.

В четвъртия заключителен етап от обявлението на свободни работни места одобрените преди това кандидати ще бъдат допуснати до интервю с ръководството на дружеството и служители от цехове и отдели.

Информация за работата на комисиите ще бъде публикувана поетапно в сайта на "ТЕЦ Марица изток 2"ЕАД (http://www.tpp2.com/page/careers.html) и на централния вход на предприятието.