Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Отлично се представи „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по време на одита на Системата за управление на качеството

https://www.tpp2.com/photos/news/76.jpg

     Успешно завърши вторият надзорен одит на сертифицираната през 2006 г. Система за управление на качеството (СУК) в най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, сертифицирана за пръв път през 2006 г. и пресертифицирана през 2009 г.
     В продължение на три дни одиторски екип от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД проверява съответствието на Системата с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008. Бяха одитирани 12-те процеса на управление на качеството на структурните звена в централата. “Поздравяваме ви за отличното представяне. Нямаме препоръки или забележки към „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. За нас е важно, че процесите са идентифицирани, определено е тяхното взаимодействие и се управляват успешно, като непрекъснато се подобрява СУК в централата. Оценката на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за функциониране на СУК е отлична, така както и надеждността на централата”, констатира водещият одитор от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД инж. Маргарита Христова.
     В хода на своята работа одиторите направиха преглед и на политиката по качеството в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД на база внесените от ръководството изисквани от страндарта входни елементи (доклади, анализи, отчети и предложения), като не бяха открити несъответствия. Прегледаните документи са структурирани в съответствие с изискванията на СУК.
     Представителите на сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД определиха като отлична организацията и работата по разпространението на документи в дружеството. Те подчертаха, че на всички структурни нива има сремеж за премахване на хартиените носители и заменянето им с електронни. „Изключително ефективна е новоразработената уеб версия за разпространение на документи на СУК, както и въведеният инструмент за електронно търсене на същите по ключови думи, идентификация и тип”, заяви инж. Маргарита Христова.
     Констатации бяха направени и на база: доброто управление на метрологичната дейност, начина на управление на външните нормативни документи, разработените нови инструкции за експлоатация, ремонтни дейности и др. по инициатива на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. „Новите блок-схеми, разработени по структурни звена, дават прекрасна представа за вашата Система по качеството. Такава не сме срещали в друго дружество”, бяха единодушни одиторите от „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД инж. Маргатира Христова и инж. Петя Петрова.