Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД поднови сертификацията си на Система за управление на качеството

      Успешно приключи одитът на Системата за управление на качеството (СУК) в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. В резултат на това бе подновена сертификацията на СУК на централата за период от три години – до 2018 г. с област на приложение:„Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението”.
      С приключване на пресертификационният одит, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД навлиза в четвърти цикъл на сертификация, която започна през септември 2006 г. Одитът за подновяване премина по приетия от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия.
      На заключителния разговор одиторският екип в лицето на инж. Маргарита Христова и инж. Петя Петрова изтъкнаха постиженията и високите резултати на функциониращата Система за управление на качеството, чието непрекъснато подобряване и успехи са признание за усилията и компетентността на ръководството и персонала на дружеството в търсенето и налагането на съвременни решения, механизми и инструменти за удовлетворяване изискванията на законодателството, пазара, клиентите и другите заинтересовани страни.