Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД първа на електроенергийната борса

https://www.tpp2.com/photos/news/394.jpg

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Българска независима енергийна борса” ЕАД сключиха първия договор за предоставяне на електроенергия на българския борсов пазар. Той е факт от 07.12.2015 г., като най-голямата топлоелектрическа централата в България се превръща и в първия реален участник на борсата за търговия с електрическа енергия. Сключването на договора за пореден път препотвърждава имиджа на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД на дружество, работещо съобразно принципите на пазарната логика.