Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отчете рекорд в производството на електроенергия за седеммесечието

https://www.tpp2.com/photos/news/75.jpg

     6 436 841 МВтч ел. енергия произведе най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД от началото на годината до 31 юли. Това е с 267 024 МВтч повече в сравнение с количеството, произведено през цялата 2002 г. – 6 169 817 МВтч. По-малко електричество е произведено и през 2000 година, когато количеството е достигнало 6 350 105 МВтч.
     Седеммесечието на 2011 г. е рекордно в производството и съотнесено за целите 2005 г. и 2006 г. Тогава централата е постигнала съответно 6 357 828 МВтч и 6 341 221 МВтч. Ръст на производството на ел. енергия спрямо предходни години се наблюдава и през 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Въпреки това произведеното количество ток през 7-месечието на 2011 г. остава рекордно и спрямо същия период на посочените години.
Сегашните отлични постижения са резултат от извършената рехабилитация и модернизация на съоръженията в централата, изграждането на сероочистващи инсталации (СОИ) и гарантираните доставки на въглища.
     За постигане на рекордното производство за 7-месечието на 2011 г. са изразходвани 10 776 293 тона въглища, доставени от „Мини Марица изток” ЕАД. Те са плащани в срок в размер на 172, 386 млн. лева. По този начин ръководствата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Мини Марица изток” ЕАД осигуряват добра стопанска дейност в комплекса „Марица изток”, което е гаранция и за стабилността на енергийния отрасъл и на българската икономика.