Начало
Преведи на Български езикПреведи на Английски език
"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

Обществени поръчки

 

Документи:

1. Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане на работа на външни изпълнители на територията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД


Vatreshni_pravila.pdf
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП с подизпълнител.doc
Ukazania_za_reda_i_posledovatelnostta_pri_podgotovka_na_dokumenti.doc
Prilojenie 64_1_1_08 04 2016.doc
Prilojenie 64_1_1_usluga_04 08 2016.doc
Prilojenie 64_1_2_dostavka.doc
Prilojenie 64_1_3_04 08 2016.doc
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП без подизпълнител.doc
Декларация по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.doc
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП.doc
Декларация по чл.54, ал.1, т.4 и 5 и чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП.doc
Декларация по чл.41 от ППЗОП.doc
Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРС.doc
Prilojenie 64_1_4_04 08 2016.doc
Prilojenie 64_1_6_04 08 2016.doc
Prilojenie 64_1_9_04 08 2016.doc
Декларация за споразумение по чл.135, ал.5 от ЗОП.doc
Prilojenie_10 Ottegliane na oferta.doc
Допълнително разяснение.doc
Декларация_чл.59_ЗМИП.doc
Декларация_чл.66_ЗМИП.doc
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП съгласие подизпълнител.doc
Декларация по чл.101, ал.11 във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП.doc
Декларация по чл.192 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.doc
Декларация по чл.192 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП.doc
Декларация по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.doc