Вътрешни документи на възложителя

Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Обществени поръчки

Документи:

1. Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане на работа на външни изпълнители на територията на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД