Енергоблок 3


Съдържание02:12/19.01.2018г. Котел 6 изключен от паралел - престой за поддръжка
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата19.01.2018