Енергоблок 2


Съдържание09:55/05.06.2018г. Котел 4 изключен от паралел-резерв-търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 4 (Блок 2)
Инсталирана мощност, MW157 MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW157 MW
Разполагаема мощност на пазара, MW0 MW
Прогнозен начален момент на събитието09:55/05.06.2018г.
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата05.06.2018