Енергоблок 1


Съдържание10:53/13.01.2020г. Енергоблок 1 с Котел 1 изключен от паралел-Резерв/търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 1 (Блок 1)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието13.01.2020 10:53
Прогнозен краен момент на събитието31.01.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата13.01.2020