Енергоблок 1


Съдържание06:56/28.04.2017г. Енергоблок 1 с котел 1 в работа след среден ремонт
Причина за събитиетоНе е посочено
Засегната единична мощност
Инсталирана мощност, MW
Неразполагаема мощност на пазара, MW
Разполагаема мощност на пазара, MW
Прогнозен начален момент на събитието
Прогнозен краен момент на събитието
Продължителност на събитието
Дата28.04.2017