Енергоблок 4


Съдържание01:00/27.04.2020г. Котел 7 включен в паралел-Търговски график
Причина за събитиетоРабота/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 7 (Блок 4)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW0
Разполагаема мощност на пазара, MW177
Прогнозен начален момент на събитието27.04.2020 01:00
Прогнозен краен момент на събитието31.05.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата04.05.2020