Енергоблок 3


Съдържание12:03/10.06.2020г. Енергоблок 3 с Котел 6 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 6 (Блок 3)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието10.06.2020 12:03
Прогнозен краен момент на събитието30.06.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата15.06.2020