Eнергоблок 4


Съдържание18:44/15.06.2020г.Енергоблок 4 с Котел 8 изключен от паралел-Резерв/Търговски график
Причина за събитиетоРезерв/Търговски график
Засегната единична мощностКотел 8 (Блок 4)
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието15.06.2020 18:44
Прогнозен краен момент на събитието30.06.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата16.06.2020