Енергоблок 5


СъдържаниеРезерв-Търговски график
Причина за събитиетоТърговски график
Засегната единична мощностЕнергоблок 5
Инсталирана мощност, MW227
Неразполагаема мощност на пазара, MW227
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието16.10.2020 20:00
Прогнозен краен момент на събитието16.11.2020 16:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата16.10.2020