Енергоблок 4


Съдържаниетърговски график
Причина за събитиетотърговски график
Засегната единична мощностЕнергоблок 4
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW177
Разполагаема мощност на пазара, MW0
Прогнозен начален момент на събитието19.10.2020 08:00
Прогнозен краен момент на събитието26.10.2020 00:00
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата19.10.2020