Енергоблок 4


СъдържаниеКотел 7 е включен в паралел в 7:02 ч.
Причина за събитиетоКотел 7 включен в паралел в 7:02 ч.
Засегната единична мощностЕнергоблок 4
Инсталирана мощност, MW177
Неразполагаема мощност на пазара, MW99
Разполагаема мощност на пазара, MW78
Прогнозен начален момент на събитието15.12.2020 13:00
Прогнозен краен момент на събитието17.12.2020 07:12
Продължителност на събитиетоНе е посочено
Дата17.12.2020