Вътрешни документи на възложителя
Пазарни консултации
Виж всички новини
Отличия
Полезни връзки

Изготвяне на идеен и работен проект за промени по газо-въздушния тракт на Бл. 8 №, с цел подобряване на технико икономическите показатели